Monday, 27 March 2023

เกิด แผ่นดินไหว ระดับ 4.1 สะเทือน เชียงใหม่ ยังไม่พบความเสียหาย

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1 ที่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ มีแรงสั่นสะเทือนในเชียงใหม่รวมทั้งลำพูน แต่ว่ายังไม่มีรายงานความย่ำแย่ใด ๆ

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1

 

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แถลงการณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565

ว่า เมื่อเวลาประมาณ 4.36 น. ก่อนหน้านี้ เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่รอบ ๆ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ละติจูด 18.790 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.106 องศาตะวันออก ขนาด 4.1 ความลึก 2 กม.

เชียงใหม่

 

เบื้องต้น กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวฯ กล่าวว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้

ได้รับแจ้งความรู้สึกสั่นไหวได้ในพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ริม รวมทั้ง อำเภอสันทราย รวมถึง อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน รวมทั้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

อย่างไรก็ตามถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหาย เวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธถาวร สั่งให้ทุกอำเภอรีบตรวจสอบรวมทั้งรายงานความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น